top of page

שאלות ותשובות

מתי הזמן הנכון להקים איגוד עובדים חדש?

הרגע המתאים ביותר להתאגד הוא תמיד עכשיו! לאחרונה אנו עדים לכך שפיצול עובדי ההוראה ל-2 איגודים פוגע בנו ומונע מאיתנו הטבות ושיפור תנאי העסקה זאת בזמן שעובדים המאוגדים בארגון אחד נהנים משיפור מתמיד. שנים רבות ניסו להוביל לשינוי של ההנהגות באיגודים הקיימים וזאת ללא הצלחה. כל מי שניסה לשנות מתוך האיגודים נתקל בחומה בצורה ונכשל. על כן, אנו נפעל לאחד את עובדי ההוראה באיגוד אחד מחוץ לאיגודים הקיימים מתוך אמונה שעובדי ההוראה ייבחרו ב"יציגים" להיות בית אחד לכולנו.

האם גם יציגים תהיה אגודות העותומאנית כמו ארגון והסתדרות המורים?

לא. יציגים הוקמה ע"י עובדי הוראה המאמינים בשיתוף, דמוקרטיה ודיווח. בזמן שאיגודי העובדים הוותיקים פועלים מאחורי חוק האגודות העותמאניות ומונעות כל פיקוח בחסות חוק האגודות ולכן גם לא חייבות בדיווח, אנחנו ביציגים פועלים הפוך. 

אנו פועלים תחת חוק העמותות החדש, מחויבים בשקיפות, דיווח, קיום בחירות חופשיות וכל הנחיות הביקורת הקבועות בחוק.

מי יכול להצטרף ליציגים ומה ההגנה בחוק לעובדים המצטרפים להתאגדות חדשה?

בהתאם לתקנון העמותה רק עובדי הוראה יכולים להיות חברים ביציגים. סעיף 1א1 בתקנון קובע כי "עובד הוראה יהיה - כל עובד/ת הוראה שכיר במוסד חינוכי בפיקוח משרד החינוך או המל"ג, המועסק בהוראה לרבות עובד הוראה בחל"ת, בגמלאות, בשליחות.

בית הדין לענייני עבודה קבע בפסק דין תקדימי כי למעסיק אסור להתערב בהתאגדות בשום צורה. עובדים מאוגדים מצליחים לשמור על הזכויות שלהם בצורה טובה יותר ומבטיחים לעצמם ביטחון תעסוקתי אשר אינו תלוי בשרירות ליבו של המעסיק. הדרך היחידה להגן על זכויות עובדים היא באמצעות איגוד עובדים במקום העבודה.

מה ההבדל בין ארגון עובדים יציג לבין ארגון עובדים מוכר?

על מנת להיות ארגון עובדים נדרשת הכרה של בית הדין לענייני עבודה כי הארגון פועל מסייע ומייצג קבוצה של עובדים ללא תלות במספר החברים באותו הארגון. בשלב זה הארגון יכול לדאוג לחבריו לענייני פרט ורווחה. (אנחנו עוד רגע שם!)

על מנת להיות ארגון עובדים יציג נדרשת הצטרפות של למעלה משליש מהעובדים אצל המעסיק (משרד החינוך/בעלויות/רשויות) ושמספר החברים בארגון החדש יהיה גדול יותר ממספר החברים בארגון היציג הקיים. בשלב זה הארגון יכול לדאוג לחבריו לחתום על הסכם עבודה קיבוצי ולנקוט בצעדים ארגוניים ומשפטיים (כולל עיצומים ושביתה) למען קידום רווחתם של כלל העובדים, בנוסף לענייני פרט רווחה.

באחריות מי לבטל את החברות בארגון הקודם?

באחריות העובד/ת. עם ביטול החברות, מאבד החבר את כלל הטבות מועדון הצרכנות אותם מעניק הארגון המתחרה בהתאם לתנאי ההצטרפות אליו. ארגון יציגים לא מעביר את טופסי ההצטרפות לארגונים המתחרים, למעט בדרישה ו/או כחלק מההליך הקיבוצי המתנהל בבית הדין לענייני עבודה כחלק מההליך המשפטי בדרישה להכרה ביציגים כארגון עובדים מוכר ורשמי.

לאחר הצטרפותי ליציגים, האם ניתן לבטל את החברות?

ההצטרפות ליציגים הינה ללא התחייבות. בכל שלב ניתן לשלוח אלינו הודעה כתובה בחתימה אישית בצירוף תעודה מזהה (בדואר אלקטרוני) בבקשה לבטל את החברות בארגון והחברות תבוטל באופן אוטומטי. 

האם יש תשלום חודשי קבוע ליציגים?

כן. כמו בכל ארגון עובדים, גם ביציגים החברות הנה בתשלום חודשי בסכום של 59 ש"ח לחודש. חשוב לנו לשתף אותך כי בשלב ההקמה דמי החבר משמשים ברובם לקידום המאבק המשפטי והתקשורתי של יציגים. מיד לאחר התשלום הראשון, החבר יהיה זכאי לקבל שירותי ייעוץ אישיים במרכז השירות של הארגון בכפוף לתקנון תנאי השירות ומפרט השירות לחברים.

כיצד ומתי נבחרים בעלי התפקידים בארגון?

בהתאם לתקנון העמותה האסיפה הכללית תבחר את וועד העמותה בכל 4 שנים.

חברי האסיפה הכללית יהיו כלל החברים בארגון יציגים אשר חתמו על טופס הצטרפות, הסדירו את תשלום דמי החברה וקיבלו אישור הצטרפות בהודעה כתובה.

ע"פ תקנון העמותה, זכאים לבחור ולהיבחר כלל החברים בארגון יציגים העומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבחירות.

ביום ה-1 במאי 2108 התכנסה האסיפה הכללית לבחור את הנהגת ארגון העובדים יציגים (הועד המנהל) ל-4 שנים הבאות, הבחירות הבאות יתקיימו ביום ה-1 במאי 2022.

האם אתם נותנים מענה של כיסוי ביטוחי כמו שנותן ארגון המורים?

לא! אין קשר בין חברות באיגוד עובדים לבין פוליסת הביטוח של המעסיק על עובדיו.

משרד החינוך מחייב את כלל הבעלויות לבטח את כלל עובדיהם ללא תלות בחברות בארגון עובדים בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח לעובדי משרד החינוך של חברת "ענבל" כפי שמתעדכנת מעת לעת. ניתן לעיין בפוליסה באתר משרד החינוך.

האם קרן הפנסייה או קרן ההשתלמות מושפעות מחברות באיגוד עובדים?

לא! אין קשר בין חברות באיגוד עובדים לבין חברות בקרן פנסיה או קרן השתלמות.

קרן הפנסיה/השתלמות משולמות ע"פ הסדר אשר נקבע בין המעסיק לבין העובד במסגרת ההסכם הקיבוצי.

כל עובד בהסכם קיבוצי (עוז/אופק/עולם ישן) זכאי לאותם אחוזי הפרשה לקרן הפנסיה/השתלמות ללא תלות בחברות באיגוד עובדים.

חשוב לציין כי באפשרות כל עובד לבחור היכן לנהל את קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות שלו מתוך מבחר רחב של קרנות בשוק הביטוח (קרנות שאינן מיועדות לשבתון - אך אחוז ההפרשות משתנה וגם התנאים ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני) כמו כן, יכול העובד לבחור בקרנות המיועדות לשבתון של עובדי הוראה בבנק הבינלאומי - למען הסר ספק, גם כאן ללא תלות בחברות באיגוד עובדים.

 

   

האם הסכם העסקה שלי ותנאי העסקה משופעים מהחברות באיגוד עובדים?​

לא! אין קשר בין חברות באיגוד עובדים לבין הסכם העסקה.

הסכם העסקה לעובד נקבע אך ורק בהתאם לשכבת החינוך בה הוא עובד ההוראה מועסק!

למען הסר ספק, הסכם העסקה גם אינו תלוי במעסיק (רשות,בעלות,משרד) הדבר היחיד הקובע את סוג ההסכם הוא שכבת הגיל.

גן, יסודי, חטיבה = הסכם אופק חדש. על יסודי, תיכון = עוז לתמורה.

כלומר אין קשר בין חברות באיגוד עובדים לבין הסכם העסקה ו/או תנאי העסקה בהם הנך מועסק. 

האם כל עובד הוראה זכאי לקבל את כלל הטבות מהמעסיק?

כן! בימים אלו מנהל ארגון יציגים תביעה בבית הדין לענייני עבודה בדרישה שלא להפלות בין עובדי ההוראה על בסיס חברות באיגוד עובדים. בחודש דצמבר 17, בעקבות תביעה של ארגון יציגים, התקבלה תגובת משרד החינוך בה הוא מתחייב לשלם לכל עובד הוראה שי לחג ללא תלות בחברות באיגוד עובדים באמצעות תלוש השכר.

בימים אלו ממשיך ארגון יציגים להתנהל בבית הדין לענייני עבודה על מנת להבטיח את שאר ההטבות כמו ביטוח אחריות אישית, מלגות, יומן למורה, שעות פרופסיונאליות והטבות נוספת, שעד היום "חולקו" רק לחברי האיגודים היציגים ויצרו אפלייה בין עובדים.

האם קיבלתם כבר מעמד של ארגון?

ארגון העובדים יציגים מנהל בימים אלו הליך קיבוצי בבית הדין הארצי לענייני עבודה (ההליך החל בפברואר 2018 בבית הדין האזורי). ההליך עסוק בדרישה להכרה ביציגים כארגון עובדים מוכר חוצה יחידות מיקוח. נדגיש רק בית הדין רשאי להחליט ולהכיר באיגוד עובדים, למעסיק אין קשר להכרה. בהמשך לפסק הדין של בית הדין האזורי אשר ניתן כשנה וחצי לאחר הגשת ההליך (יולי 2019) הגשנו הודעת ערעור לבית הדין הארצי וביום ה-23 ליוני 2020 נקבע הדיון בעניין קבלת ההכרה מבית הדין הארצי.

ע"פ פסיקה של בית הדין הפנימי של ארגון המורים (מחודש יוני 2017) ארגון המורים מכיר ביציגים כארגון עובדים מתחרה ומסיבה זו ובהחלטה תקדימית החליטו בארגון המורים, להרחיק את עובד ההוראה אייל נמר ל-10 שנים מהארגון המורים. 

החלטת בית הדין של ארגון המורים, תומכת ומחזקת את דרישת יציגים מבית הדין לענייני עבודה להכיר בארגון, כארגון עובדים רשמי.

האם נדרשת כמות מינימום של חתימות על מנת להכיר בארגון עובדים רשמי?

לא! אין קשר ישיר בין כמות העובדים החתומים על טופס ההצטרפות לבין ההכרה של בית הדין לענייני עבודה.

ע"פ הפרסומים, בשנת 1958 ארגון המורים הוכר כארגון עובדים על בסיס 220 חתימות, וארגון גננות על בסיס כ-176 חתימות.

נציין כי בארגון יציגים חתומים כבר היום (מאי 19) למעלה מ-1100 עובדי הוראה אך אין לנו כוונה לעצור כאן. ככל שנגיע למועד הדיון בבקשה להכיר ביציגים כארגון עובדים רשמי בבית הדין לענייני עבודה, ההחלטה תהיה מהירה יותר ככל שכמות החברים החתומים תהיה גדולה יותר ובכמות משמעותית.

האם יש לכם תוכנית מסודרת של הסכמי שכר לעובדי הוראה?

על הסכם קיבוצי יכול לחתום רק איגוד עובדים יציג. ארגון עובדים מוכרז כיציג לאחר שהתקיימו 2 תנאים. חברים למעלה מ-50% מהעובדים באותו הסכם ובנוסף באיגוד זה חברים המספר הרב ביותר של העובדים באותו ההסכם.

כלומר, בכוחם של העובדים להחליט מי יהיה ארגון העובדים שיחתום בשמם על ההסכם הבאים. הסכמים חתומים לא בטלים.

אופק חדש ייחתם מחדש ביולי 2019, עוז לתמורה ייחתם מחדש במרץ 2022  -אלו 2 נקודות הזמן הקריטיות.

ככל שיותר עובדי הוראה ייבחרו ביציגים להיות ארגון העובדים שלהם, קיים סיכוי גבוה כי יציגים יהיה הארגון היציג ויחתום בשמם על ההסכם הקיבוצי החדש. אנחנו ביציגים מאמינים בהסכם בסיס אחד ושכר בסיס אחד לכלל עובדי ההוראה, על מנת שזה יקרה אנחנו פועלים להחתים למעלה מ-50% מכלל החברים בכל שכבת חינוך (גנים, יסודי, חטיבה, תיכון, אקדמיה)!

מאיזה שלב ניתן יהיה לקבל ייעוץ אישי וסיוע פרטני לחברים באיגוד?

בימים אלה אנו נערכים לבניית מנגנון יעיל ואיכותי (ארגון בהקמה) שתפקידו יהיה להעניק את השירות המיטבי היעיל והמהיר לכל חבר משלם ביציגים. כיום ניתן מענה לפניות באמצעות המייל, הפייסבוק ומרכז המידע. עם תחילת תשלום דמי חבר יישלח לכל חבר בארגון נספח שירות של יציגים. שירות יעוץ אישי לחברים יחל מיד עם קבלת תשלום דמי החבר מצד העובד.

איך אתם עובדים? איך אתם מקבלים החלטות? מי מינה אתכם?

בחודש ינואר 2017 קיבלנו את אישור רשם העמותות להפעלת ארגון "יציגים" העמותה שנרשמה כחוק ברשם העמותות, 3 מורים – מיכל קרמר, איל נמר וחי סיני היו "הגרעין המייסד" של העמותה. עם הזמן התפשטה השמועה עוד ועוד גננות, מורים/ות ויועצים/ות חינוכיים ועובדי הוראה נוספים הצטרפו אלינו.

 

ב-22.1.2018 התקיימה פגישה של "וועד הפעולה" של העמותה שאליה הגיעו עשרות מורים מכל הארץ, מתוך המאות שחתמו על טופס ההצטרפות ובקשת החברות. בישיבה זו הוסכם כי ב-1.5.2018 תקיים האסיפה הכללית של העמותה את הבחירות הראשונות לוועד המנהל של העמותה ולוועדת הביקורת. כמו כן הוסכם כי עד לקיום הבחירות ימשיך הוועד המנהל הקיים לקבל את ההחלטות ולהוביל את הארגון.

 

בישיבות הוועד המנהל במהלך חודש מרץ18 אושרה הצטרפותם של 863 חברים/ות נוספים אשר חתמו על טופס ההצטרפות לעמותה. כיום (יוני 19) מונה העמותה מעל ל-1100 חברות וחברים – כולם/ן אנשי/ות חינוך בפועל בכל "מגזרי" המערכת ושלביה. אנו לא קופאים על שמרינו וממשיכים לגדול על-ידי הצטרפות וולנטרית של גננות, מורים/ות ויועצים/ות חינוכיים המזדהים עם תפיסתנו ודרכנו.

מי מממן את פעילות העמותה? מאיפה הכסף לפעילות עד כה?

כל הפעילות של כל חברי העמותה, כל הזמן, נעשית בהתנדבות. לעת עתה - הפעולות ממומנות ע"י תרומות אישיות שחברי העמותה, ותומכיה, תורמים מרצונם החופשי – "כל איש אשר ידבנו ליבו" (שמות כה', ב').

החל מיום ה-1 ביוני החלה העמותה בגביית דמי חבר חודשיים, זאת בהתאם להחלטת "וועד הפעולה" של העמותה מיום ה-22.1.18.

נדגיש - גם בהיבט הכספי – הכל מתנהל באופן שקוף מבוקר ומדווח לרשם העמותות במשרד המשפטים.

למי אתם פונים? אתם לא מייצגים רק את המורים בתיכון?

אנחנו פונים לכל עובדי מערכת החינוך – מגננות בגן הילדים, עבור דרך מורות/ים בביה"ס היסודי, דרך מורות/ים בחטיבת הביניים והתיכון ועד למורים/ות באקדמיה ובכלל זה גם יועצים/ות חינוכיים.

אנחנו פונים לכל "מגזרי החינוך" – ממלכתי, ממ"ד, חנ"מ, דרוזי, בדואי, צ'רקסי, התיישבותי.

כבר היום (יוני 2019) הצטרפו אלינו מעל ל-1100 חברים/ות מכל "מגזרי" החינוך ומכל שלבי המערכת – ממג'דל שאמס בצפון ועד לבאר-שבע בדרום. אנו מאמינים כי רק הסתכלות הוליסטית על כל המערכת, על כל הרצף, תאפשר מענה מכבד ומכובד לעובדי המערכת ומתוך כך גם לתלמידים/ות.

איך אתם יכולים לשרת גם גננת, גם מורה ביסודי, גם מורה בחטיבת הביניים וגם מרצה במכללה – אלו מגזרים שונים עם משימות שונות וצרכים שונים?

אנו מאמינים כי בסופו של יום האתגר האמיתי הוא מה שקורה בכיתה ובמסגרת החינוכית.

עובד/ת המערכת שירגיש בטוח – גם מבחינה פיזית וגם מבחינה ארגונית וכלכלית יעשה את עבודתו בצורה הטובה ביותר, וצריך להיות מתוגמל על כך בצורה מכבדת ומכובדת.

זה נכון שלכל שלב של המערכת יש מדדים שונים, אבל בסופו של דבר, בכל שלב של "המערכת", כולנו צריכים להעביר גוף ידע ומיומנויות שונות, להנחיל ערכים ולפתח את התלמיד להיות בן-אדם טוב.

אנו מאמינים, כי אין סתירה בין ראיה כללת מערכתית, ובין הכרה בייחודיות של כל שלב במערכת ובצורך לתגמל את הגננת/מורה/יועץ באופן ראוי, מכבד ומכובד, ההולם את כלל המשימות שהוא צריך לעמוד בהן.

איך אתם יכולים לדאוג לכל המורים/ות והגננות - מה המשותף לסטאז'ר בהוראה, למורה עם 10 שנות ותק, לגננת עם 20 שנות ותק ולמורה על סף פרישה?

המשותף לכל עובדי/ות החינוך הללו  הוא שכולם/ן עובדים במערכת החינוך הציבורית אנו מסכימים עם כך שלכל שלב בקריירת החינוך יש את האתגרים שלו. ויחד עם זאת – אנו מסתכלים על המערכת בצורה כוללת.

אנו מאמינים כי אחד החוליים הקשים של מערכת החינוך היא שאין בתוכה תנועה וזרימה – מצד אחד מדי שנה מסיימים את המכללות מאות גננות ומורים/ות צעירים/ות המעוניינים להשתלב במערכת, אך המערכת אינה יודעת כיצד לקלוט אותם/ן בצורה נכונה, יעילה וראויה; ומצד שני ישנם עשרות (אם לא מאות) מורים ותיקים, אשר לאחר 25 שנות ותק (בערך בסביבות גיל 50) המעוניינים לצאת לגמלאות בצורה מכובדת, אך לא יכולים לעשות כך כיוון שאז יגיעו אל חרפת רעב, ולכן הם נאלצים "למשוך" עוד כ-15-10 שנים. מורה שכזה, הסובל במערכת הוא מורה לא טוב שפוגע בעצמו, בתלמידיו ובעמיתיו לצוות.

אנו מאמינים שניתן וצריך ליצור הסכמי שכר ראויים שיתנו מצד אחד תמריץ למורים צעירים להשתלב, מצד שני הכרה בוותק, במומחיות ובהתמחות של המורה שאותן הוא צובר במהלך השנים, ובה בעת יאפשרו פרישה מכובדת למורה המעוניינים בכך, בלי שיצטרכו לבזות עצמם ביציאה לגמלאות דרך וועדות רפואיות, כדי שיוכלו להתקיים מגמלה "סבירה".

כמו שלכלל העוסי"ם במערכת הציבורית יש הסכם אחד, ומסגרות עבודה שונות, אין כל סיבה שכך יהיה לכלל עובדי/ות מערכת החינוך הרשמית.

אבל מה אתם נותנים לי היום אם אני עוזב את הסתדרות המורים/ארגון המורים? ייצוג משפטי? מועדון הנחות?

השנים הראשונות הינן שנות ההקמה וצפויות להסתיים כ-6 חודשים לאחר קבלת הכרה ביציגים מבית הדין לענייני עבודה.

בשלב הראשון אנו פועלים לקבלת ההכרה של ביה"ד לעבודה כ"ארגון מוכר". (הכרה רשמית צפויה להתקבל במהלך 2020-2021)

המשך הפעילות המתכוננת, שתאושר ע"י האסיפה הכללית של כלל חברי העמותה ותצא אל הפועל ע"י הוועד המנהל שייבחר ע"י האסיפה הכללית, יכלול את הצעדים הבאים:

בשלב השני – גביית דמי חבר שיאפשרו לנו להעמיד לרשות החברים/ות, בהתחלה "רק", ייעוץ וסיוע אישיים.

לאחר מכן מתוכננים גם: ייעוץ משפטי לחברי הארגון וכן הקמת מועדון רווחה.

כמובן שהענקת השירותים השונים לחברים מותנית בתכנית עבודה שיציג הוועד המנהל בפני האסיפה הכללית, ובאישורה ע"י האסיפה הכללית. זהו עוד ביטוי להתנהלות השקופה והמשתפת המאפיינת אותנו מיומנו הראשון. כך עשינו עד היום וכך נמשיך ונעשה גם להבא. פשוט כי אנחנו לא יודעים אחרת.

ואחרי הבחירות לתפקידים השונים בעמותה – לא יהיו אנשים בשכר?

העמותה תעסיק נותני שירותים בשכר, וגם זאת - בהתאם לתכנית העבודה אשר תאושר ע"י הוועד המנהל.

חשוב להבהיר – עובדי העמותה לא יהיו מבין חברי הוועד המנהל, שימשיכו לפעול בהתנדבות מלאה. הדבר נאמר ונכתב גם בתקנון, וכל מי שמתמודד/ת בבחירות לתפקיד כלשהו (יו"ר העמותה, חבר הנהלה, חבר ועדת ביקורת) יודע/ת זאת מראש.

שכנעתם  אותי - איך אני מצטרפ/ת? 

 פשוט מאוד, ע"י מילוי הטופס בלחיצה על הלינק: www.yetsigim.com

יש לך שאלות נוספות? 

ניתן לפנות אלינו ישירות בהודעות דואר אלקטרוני לכתובת info@yetsigim.org.il או בהודעת וואטסאפ למספר 054-9330335 ונשמח לעמוד לשרותך.

bottom of page