top of page

יציגים בתקשורת

מאז הוקם ארגון יציגים (2016) בכלל ובתקופה האחרונה בפרט, השיח וסדר היום הציבורי הושפע רבות בזכות המאבק התקשורתי אותו מנהל ארגון יציגים. כחלק מהמאבק התקשורתי הצלחנו לגרום לשר החינוך ולשר האוצר להתייחס באופן ישיר לגובה השכר של עובדי ההוראה בישראל - ובכך להשפיע על המו"מ להסכמים קיבוצים ולהעלות את גובה השכר באופן ניכר, אך עדיין לא מספק.

המאבקים התקשורתיים שלנו נבחרים בקפידה ומעת לעת משתנים בהתאם לנושאים אשר כבר נמצאים על סדר היום הציבורי או לחלופין מועלים על ידנו לסדר היום כמו הגברת המאבק בעניין האלימות נגד עובדי הוראה,  ​זכויות עובדי ההוראה לקבלת שי לחג, אופן חישוב ופדיון ימי מחלה, החזר הוצאות נסיעה, סבסוד ארוחות, מאבק החופשות ונושאים נוספים ורבים אחרים.

רכזנו עבורכם מקבץ קטן של אייטמים טלוויזיוניים חדשותיים אותם הובלנו לאחרונה ביציגים ומזמינים אתכם להמשיך ולעשות חיפוש קצר של השם "ארגון יציגים" בכל מנוע חיפוש ברחבי הרשת ותוכלו למוצא עוד אלפי כתבות באתרי האינטרנט השונים, כתבות בעיתונים, ראיונות בתוכניות רדיו, אזכורים בפוסטים של מובילי דעת קהל וראיונות נוספים על נושאים נוספים שעל סדר היום.  

bottom of page