top of page

הצלחה ליציגים: לאחר עשרות שנים של אפליה בין עובדי הוראה, משרד החינוך מודה כל עובד הוראה זכאי לשי לחג !

כמה פעמים שמעתם את המשפט "כדי לקבל שי לחג אתה צריך לשלם דמי חבר לארגון העובדים מתחילת השנה?" 

לאחר מאבק משפטי אותו הוביל ארגון העובדים יציגים נגד 

משרד החינוך וארגון המורים החל משנת מחודש מרץ 2018

עובדי הוראה אשר אינם חברים באיגוד עובדים יציג

(הסתדרות וארגון המורים) זכאים גם הם לקבל שי לחג

בגובה של 425 ש"ח ישירות לתלוש השכר כך ע"פ תגובת

המדינה לתביעה אשר נדונה בחודש פברואר 18 בבית הדין

לענייני עבודה.

בהמשך לתגובת המדינה בבית הדין, מחודש מרץ 18

עובדי הוראה אשר פונים לטלר במשרד החינוך מקבלים

מענה כי השי לחג ישולם במשכורת אפריל לעובדי הוראה

הזכאים. (כלומר אלו שאינם חברים באגודות העותמאניות)

בנוסף, בימים אלו המאבק של יציגים ממשיך בכל הכח במטרה לגרום למשרד החינוך להחזיר לעובדים זכאים את שווי השי לחג לתקופה של עד 7 שנים לאחור באמצעות הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובמקביל גם דורש ממשרד החינוך לפרסם נוהל עבודה מסודר לכלל הבעלויות הרשויות ועובדי המשרד בגין הזכאות לחלוקת שי לחג לעובדים.

 

הצלחה למאבק! 

לראשונה, במשכורת אפריל אשר שולמה במאי 18 עובדי הוראה רבים מדווחים על קבלת השי לחג לראשונה באמצעות תלוש השכר. אם אתם זכאים לשי לחג ולא קיבלתם פנו ישירות למעסיק, צרפו את המכתבים המשפטיים. אנו ממליצים לכם לפתוח פנייה בפורטל עובדי הוראה (במקביל אם הנכם עובדים ברשות מקומית ו/או בעלות לכתב גם את בעל התפקיד הבכיר לעניין משאבי האנוש) בה תכתבו בטקסט חופשי את הפנייה הבאה:

 

לשימושכם, רכזו כאן בעמוד את ההנחיות מתוך הוראות התכ"ם, נציבות שירות המדינה, תגובת המדינה לתביעה ואף את מכתב ההתראה לפני הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. אם אינכם חברים באגודות העותמאניות, אנו ממליצים לכם לפעול בדרך הבאה ולדרוש את השי לחג - נדגיש - מדובר ב"מלחמה" אישית של כל אחת ואחד מאיתנו.

שלום רב, בהמשך לתגובת המדינה לתביעת ארגון העובדים יציגים בעניין השי לחג לעובדים (סע"ש 48758-01-17) אשר אינם חברים באגודות העותמאניות הסתדרות וארגון המורים, ובהתאם להצהרתי כי איני חבר באגודות אלו. אבקש לשלם לי במשכורת הקרובה את שווי השי לחג בגובה של 425 ש"ח למשרה מלאה, בכפוף להוראת התכ"ם 2.2.3 בה נכתב כי אני זכאי לקבל את הסכום הכספי באמצעות תלוש השכר בסמל 1424 במועד חלוקת השי (מרץ18). 

*מומלץ גם לצרף לפנייה את 3 המסמכים מצ"ב - ניתן להוריד אותם מהאתר בלחיצה על שורה זו. 

זכאות.jpg
bottom of page