:פרוטוקולים לשנת 2017

:פרוטוקולים לשנת 2018

:פרוטוקולים לשנת 2019

:פרוטוקולים לשנת 2020

פרוטוקול - ישיבה 4/20