top of page

ניירות עמדה

בשנים האחרונות האחרונות אנו עדים למצב בו רבים מאיתנו אינם מודעים לזכויות העובד שלנו ולתנאי העסקה להם אנו זכאים.

בכל תקופה האיגודים היציגים חותמים מחדש על עדכונים להסכמי העסקה שלרוב אינם מתפרסמים לציבור העובדים ורק לאחר מחקרים וניתוחים רבים באמצעות מומחים, אנו, העובדים מצליחים להבין את המשמעויות הכלכליות של ההסכמים.

כיום, עובדי הוראה רבים מועסקים ברפורמות פוגעניות (אופק ועוז) בניגוד לרצונם ולמרות הבטחות שיוכלו לבחור באם להצטרף, אחרים מוצאים את עצמם נפגעים כלכלית כתוצאה מהצטרפות להסכם כזה או אחר ואף במקרים לא מעטים נדרשים להחזיר שכר ששולם להם בעקבות החלטות לא הוגנות של האיגודים היציגים.

בעמוד תוכלו למצוא את ההתייחסות שלנו לכל סוגיה שעומדת על סדר היום הציבורי ואם נתקלתם בעניין שלא קיבל כאן התייחסות אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לתיבת המייל info@yazigim.org.il ולשתף בשאלתכם.

מדריכים
עולם ישן
אופק חדש
עוז לתמורה

לאחרונה נודע כי גם מגזר המדריכים נפגע בתנאי העסקה. המדריכים הועברו להיות מועסקים במסגרת אופק חדש תוך ביטול הכרה בוותק 

למרות שרבים מאיתנו עוד מועסקים באמצעות הסכם זה, לצערנו האיגודים לא מיטיבים עם העובדים ולהפך פועלים למנוע המשך העסקה בהסכם. 

תוקפו של הסכם אופק חדש הוארך לאחרונה עד לתאריך 1.7.2019 כחלק מהארכתו נפגעו העובדים באחוז תוספת השכר ונדרשו להחזיר כספים 

תוקפו של הסכם עוז לתמורה יסתיים בתאריך 1.3.2022. בימים אלו הסתיים המו"מ עם משרדי האוצר והחינוך על תנאי הסכם קיבוצי חדש.

קיזוזים בשכר
יועצות
מורים נודדים
גננות ומנהלות

פסקי דין רבים כבר קבעו שמעסיק אינו יכול לקזז סכומי כסף משכר העובד בעקבות טעויות חישוב שלו. אין סיבה שמשרד החינוך יפעל אחרת.

על היועצות מוטלת אחריות גדולה והן עובדות תחת עומס רב. ביקורי הבית שעליהן לבצע צריך שיוכרו כחלק משעות העבודה ויש לתגמל בעבורם 

מורה נודדת חייב שתתוגמל על זמן הנסיעה, הוצאות הנסיעה ותקבל החזרים מלאים על הוצאותיה בבתי הספר השונים בהם עובדת. 

עובדי ההוראה, הגננות מוצאות את עצמן ללא בית של ממש. עדות לכך היא הסכם אופק חדש שנכפה עליהם ללא התאמה או מחשבה לתפקיד

שי לחג
קרן פנסייה
קרן השתלמות
הוצאות נסיעה

המצב בו רק עובדים החברים באיגודי עובדים זכאים לקבל שי לחג מהמעסיק אינו הוגן. על המעסיק לעצור את האפליה ולהעניק לכל עובדי שי

ריבוי ההסכם ושינוי השכר הדחופים מותירים את עובדי ההוראה עם פנסיה נמוכה. רכיבים רכבים בשכר עד כה אינם מחושבים לפנסיה

עובדי ההוראה אינם נהנים מקרן חסכון לעתיד אלא מחויבים להשתמש בכספים לצורך השתלמות מקצועית. על המעסיק לפעול לקרן חסכון. 

לעובדי הוראה לא קיימת גמישות בשעות העבודה. על כן, רובנו מגיעים ברכב פרטי ונדרשים להוצאות רבות אותם על המעסיק להחזיר באופן מלא

שמירה
הפסקות
עמדות קפה
ימי בחירה

עובדי ההוראה אינם מוסמכים לשמירה על ביטחונם האישי של התלמידים. לא בשגרה ולא בפעילות חוץ בית ספרית. על המעסיק למנות חברת שמירה

כמו כל עובד במשק, גם עובדי ההוראה צריכים להיות זכאים להפסקה של 45 דק ברצף כל יום עבודה. המעסיק צריך לאכוף זאת ולאפשר זאת.

המצב בו עובדי הוראה נדרשים לממן מכספם האישי את הוצאות עמדות השתייה חייב להיפסק. על המעסיק לממן באופן מלא הוצאות אלו.

יש לאפשר לעובדת הוראה לבחור 6 ימי בחירה בשנה בהתאם לצורך האישי שלה למימוש באירועים משפחתיים אישיים ונסיעות. 

אלימות
שעות נוספות
סבסוד ארוחות
אחריות מקצועית

עובדי ההוראה חשופים לאירועי אלימות מצד תלמידים ובני משפחותיהם. באחריות המעסיק למנוע אירועים אלו ולטפל בהם בחומרה באופן מיידי.

ריבוי אירועים ופעילויות מחוץ לשעות העבודה הן דבר שבשגרה. המעסיק מחוייב לשלם לעובדיו תשלום בגין שעות אלו בשווי 125-150%.

ריבוי העובדים ומגבלת מקום ההסעדה במוסדות החינוך מגבילים את העובדים ומחייבים רכישה של ארוחות ליום עבודה אותן המעסיק צריך לסבסד

לעובדי ההוראה צריך שתהיה פוליסת אחריות מקצועית מטעם המעסיק. פוליסה שתגן ותכסה את כל פעילותיו של העובד במסגרת עבודתו ולא רק חינוך

bottom of page