top of page

מתאחדים לבית אחד

יציגים הוא הבית של כולנו - כל אחד ואחת מאתנו יכול וצריך לקחת חלק בהתאגדות העובדים החדשה של עובדי ההוראה בישראל.

פעילות משפטית

הזירה המשפטית היא זו שתכריע בשאלת הייצוגיות של ארגון עובדים חדש ונוסף בקרב עובדי ההוראה בישראל.

כחלק מתהליך ההתאגדות, פעלנו מול משרד המשפטים ורשם העמותות להכרה בעמותת יציגים - כעמותה לארגון עובדים. 

לצד המשך הצטרפות החברים אל ארגון העובדים החדש אנו מקדמים הליכים משפטיים מול משרד החינוך ומעסיקים נוספים בנושא של שאלת התערבותם בהתאגדות עובדים ואחריותם על אירועי הלנות השכר אשר נחשפו בחודשים האחרונים על ידנו.

נמשיך לקדם לחשוף ולפעול גם בזירה המשפטית ומול בית הדין לענייני עבודה עד לקבלת הכרעה והכרה כי אנו ארגון עובדים מוכר לעובדי ההוראה ועד לעשיית צדק משפטי לכל עובדי ההוראה המאוגדים ביציגים ובכלל.

פעילות לפי אזור גיאוגרפי

בימים אלו אנו עושים מאמץ על מנת להיפגש עם מגוון רחב של עובדי הוראה בכל אזור בארץ, באמצעות מפגשים חודשיים במיקום שונה וחדש בכל פעם מחדש. 

לצד הפעילות לפי חדרי תפקידים חינוכים אנו מקדמים גם פעילות לפי אזור גיאוגרפי בו ננסה לקדם הקמת ועדי עובדים בית ספריים לשיתופי פעולה אזוריים. 

בשלב הראשון חילקנו את המדינה למספר מצומצם של אזורי פעילות ומזמנים כל אחד ואחת מכן להצטרף:

 

# צפון: גליל - גולן.

# חיפה: נהריה - זיכרון יעקוב.

# מרכז: חדרה - גדרה.

# ירושלים: יהודה ושומרון והסביבה.

# דרום: באר שבע - אילת. 

פעילות תקשורתית

כחלק ממאבק להכרה ביציגים כארגון עובדים הזירה התקשורתית היא חשובה גם בחשיפה לציבורי עובדי ההוראה וגם בחשיפה למקבלי החלטות.

בחודשים האחרונים העלנו על סדר היום הציבורי את הנושאים הבאים הנוגעים להעסקת עובדי הוראה בישראל:

# מחדל השכר המתמשך

# מחדל חישוב שעות וימי מחלה

# מחדל חלוקת שי לחג 

# מחדל ימי חשיפה בגנים ללא תשלום

# מחדל ההגנה מול תקריות אלימות של הורים ותלמידים

נמשיך לקדם ולחשוף מחדלים הפוגעים בעובדי ההוראה ובזכויותיהם וזאת במטרה לשפר לקדם ולעודד מודעות בעניין.

פעילות לפי חדרים

הפעילות בארגון יציגים מתחלקת לקבוצות עובדים בהתאם לתפקידם החינוכי. כל עובד/ת מוזמנים לקחת חלק בחדר הרלוונטי לתפקידם בו הם רוצים לפעול ולשנות. 

הפעילות בחדרים הנה וולונטרית ונועדה לקדם ולחשוף מידע וזכויות שעד כה הוסתרו מעובדי ההוראה ויש לטפל ולקדם בהם במסגרת התאגדות יציגים:

  • חדר גננות ומנהלות גנים.

  • חדר מורים ביה"ס יסודי.

  • חדר מורים חטיבה תחתונה.

  • חדר מורים חטיבה עליונה.

  • חדר מורים גימלאים.

  • חדר יועצים ויועצות.

  • חדר מנהלים ומנהלות.

  • חדר מדריכים ומדריכות.

  • חדר מחנכים.ות - לשאר תפקידי ההוראה.

bottom of page